Ondertoezichtstelling (OTS)

 

Als er ondertoezichtstelling uitgesproken wordt, is dat een ernstig ingrijpen in het leven van het kind en de familie.

Let wel: een aanvraag voor OTS kan ook mondeling, bijvoorbeeld tijdens een zitting, gedaan worden.