Politie

De politie wordt er vaak bij geroepen als er conflicten zijn over de omgang. De ene keer om gedaan te krijgen dat een ouder wordt weggestuurd; de andere keer om te zorgen dat kinderen meegaan.

Ook kan je bij de politie aangifte doen van onttrekking aan het ouderlijk gezag als het omgangsrecht niet wordt nagekomen. In 2009 is het wetsartikel uit 1824 geschrapt dat de ‘sterke arm’ (de politie) dient te zorgen voor het naleven van de beschikking waarin het omgangsrecht staat. PASsage vindt het schrappen van dit artikel geen goede ontwikkeling. Kinderen in vechtscheiding worden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gezien als slachtoffer van kindermishandeling.

PASsage vindt dat:

  • Bij het niet nakomen van het omgangsrecht op dezelfde manier moet worden opgetreden als bij verdenking van kindermishandeling.
  • De politie bij het AMK moet melden dat het omgangsrecht niet wordt nageleefd, ook al geeft het kind zelf aan dit niet te willen.
  • Er een Bijzondere Ambtenaar Familierecht (BAF) moet komen, die toeziet op het naleven van het omgangsrecht – zoals dat bijvoorbeeld ook bij de leerplicht gebeurt.

Ouders:

Blijf melden bij de politie dat het omgangsrecht niet wordt nagekomen en zorg dat dit geregistreerd wordt.