NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie)

Forensisch betekent ‘gerechtelijk’. Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is betrokken bij onderzoek naar de geestesgesteldheid van personen in rechtszaken.

Het betreft in hoofdzaak onderzoeken naar personen betrokken in een strafzaak. Het Pieter Baan Centrum in Utrecht is een bekende instituut daarvoor.

Negen procent (2016) betreft onderzoek als een kind in het gedrang (fact sheet NIFP 2017) is; zaken over omgang en kinderbescherming. De rechtelijke macht, de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming kunnen dit onderzoek aanvragen. Het NIFP bemiddelt vervolgens tussen de uitvoerende gedragsdeskundige en de aanvrager.