Belang grootouders

49301468564aebb96ce7c3ecf1a7aaf4Grootouders zijn belangrijk voor de continuïteit tussen de generaties. Zij kennen de geschiedenis van de ouders en kunnen de kinderen erover vertellen en foto’s laten zien over de tijd dat pappa of mamma klein waren. Kinderen beleven meestal veel plezier aan deze verhalen over vroeger.

Bij scheiding

Na een echtscheiding is de rol van grootouders misschien nog belangrijker, stelt familietherapeute Van den Eerenbeemt. Helaas blijkt uit de praktijk dat zij deze rol niet altijd kunnen vervullen, zo blijkt uit een Belgisch wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek laat zien dat kinderen van gescheiden ouders hun grootouders, vooral die van vaderskant, minder frequent zien. Een aantal verliest zelfs alle contact. Een belangrijke rol speelt hierbij de vraag waar de kinderen verblijven. Naarmate kinderen een groter of kleiner gedeelte van de tijd bij de vader, respectievelijk moeder wonen, zien zij ook de grootouders van die kant meer of minder.

Vrijplaats

Grootouders kunnen een vrijplaats zijn voor het kind, waar het vrij is om buiten de problemen van het gezin te zijn, aldus Van den Eerenbeemt. Wel moeten grootouders zich volgens haar aan één gouden regel houden: ‘Geen partij kiezen; niet de (schoon)zoon of (schoon)dochter de schuld geven, want dan blijft het kleinkind weg.’

‘Word heel actief’

Van den Eerenbeemt raadt grootouders aan om na echtscheiding van hun kind heel actief te worden.

‘Blijf erbij, laat u niet aan de kant zetten, blijf bellen met verjaardagen, vraag of ze komen logeren. Heel veel grootouders zeggen: “Ik bemoei me er niet meer mee.” ‘Maar je kleinkinderen hebben je nodig’, zeg ik dan vaak.’ 

Zie verder: interview Else-Marie van den Eerenbeemt in boek van Do Prins.