Zorgboerderijen

Zorgboerderijen kunnen bij vechtscheidingen een bijzondere rol spelen. Bij ouderverstoting kunnen zorgboerderijen een ‘alternatief’ zijn voor het verblijf bij de andere ouder.

PASsage stelt voor:

  • Aan beide ouders wordt gemeld hoelang een kind op de zorgboerderij verblijft. Bij een geestelijk gehandicapt kind blijft de meldingsplicht bestaan ook na 18 jaar. Geestelijk gehandicapten blijven nu eenmaal ‘jong van geest’.
  • Word geconstateerd dat een cliënt een van zijn ouders niet ziet, dan zoekt de organisatie, in het belang van hun client, contact met de ouder zonder contact. Is er sprake van frustreren van het contact dan dient daar melding/aangifte van te worden gedaan. Oudervervreemding en -verstoting wordt gezien als mishandeling.