Slecht gedrag wordt beloond

‘Op een gevoelig en omvangrijk terrein van menselijk leven komt macht boven recht te staan.’

Prof. Peter Hoefnagels

Met het niet handhaven van het omgangsrecht wordt slecht gedrag van een ouder beloond. Ruziet de ouder door dan is de kans groot dat de Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming adviseren en de rechter beslist – ‘voor de rust van het kind’ – dat het omgangsrecht opzij wordt gezet.  In 2002 wees prof. Peter Hoefnagels, toen emeritus hoogleraar familierecht, hier al op:

 ‘De procedures tussen de scheidende ouders zijn vaak zo polariserend dat een aantal rechters, op advies van de raad voor de kinderbescherming, ondanks de wettelijke verplichting, kiest voor “geen omgang”. Daarmee worden de ex-partner-vijandigheid en de omgangsfrustratie in feite beloond, en beloning stimuleert de moeders/vaders tot nieuwe belemmeringen voor de omgang van hun ex-man/vrouw met de kinderen. Hoge kosten en kwade kansen ontmoedigen vaders/moeders om hiertegen een procedure te beginnen.’

PASsage staat een andere benadering voor. Misschien geeft het uit het leven bannen van een ouder op korte termijn schijnbare rust voor het kind. Door de uitspraak laat je kinderen echter ook zien dat ‘slecht gedrag beloond’ wordt. Daarnaast is op de lange termijn de schade van de breuk groter.

Familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt:

‘Echt breken met je ouders kun je niet. Zoals ik al eerder zei: ex-ouders bestaan immers niet, en ex-kinderen dus ook niet. Zelfs als je heel boos bent, blijf je met elkaar verbonden. Mensen die denken voorgoed met hun ouders te hebben gebroken, lijden daaronder. Ergens gaat de breuk wringen.’

Veelal lijden deze kinderen later aan verlies van identiteit, aan grote onzekerheid en onevenwichtigheid, en hebben ze moeite met het inschatten van de sociale werkelijkheid en met het aangaan van stabiele relaties. PASsage vindt daarom dat het omgangsrecht serieus dient te worden nageleefd en gehandhaafd.

Over de vraag hoe kinderen zich echt voelen onder vechtscheidingen en ouderverstoting verwijzen wij naar de vele verhalen van kinderen op Villa Pinedo.