Statuten

De statuten zorgen voor continuïteit van stichting PASsage.

De eerste onderdelen:

  • De naam: Stichting Passage
  • Het doel: De stichting Passage ziet goede familierelaties tussen mensen als belangrijk voor een goed leven en zet zich daar in brede zin voor in.
  • Het dagelijkse bestuur bestaat uit drie leden (Karin, Iwanna, Sipke).
  • Eerste dagelijkse bestuur: Op de vergadering van 2013 november 17 is besloten dat Sipke Baarsma, Karin Commissaris en Iwanna Steinhaus het eerste dagelijkse bestuur vormen.
  • Bestuur: Ieder die minimaal twee keer per jaar deel neemt in bijeenkomsten van de stichting of onder haar ressorterende instellingen kan zich bestuurslid noemen.
  • Ontvangst uitnodigingen en stukken: Ieder kan aangeven of hij of zij de stukken, inclusief de uitnodiging (elektronisch) wil ontvangen.
  • Besluiten: Zoveel mogelijk wordt bij consensus besloten. Benoeming van nieuwe bestuursleden is zo’n beslissing. Indien er geen consensus is, beslist het dagelijks bestuur.
  • Uitsluiten van stukken en uitnodigingen: Het bestuur kan gemotiveerd mensen uitsluiten van toezending van de stukken en van vergaderingen. Het deelnemen aan vergaderingen is op uitnodiging.
  • De vestigingsplaats: Den Haag
  • Opheffen: Bij het opheffen van de stichting wordt besloten het eventuele batige saldo te schenken aan een passend ideëel doel of ideële doelen.