Artikel 300 Sr (mishandeling)

Volgens de Hoge Raad, bij 19290211 ArrestMishandeling (Word, NJ 1929, p. 503; 19290211 ArrestMishandeling, pdf, Nationaal archief dossier 2.09.28, nr. 433), kan zeer goed onderscheiden:

a)pijn of ander leed, dat is min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of aan het lichaam eenerzijds en (onder omstandighedenals byzondere reden– in geval dit arrest de persoonlijkheid van de verdachte – mishandeling)zijnde blijkbaarlichamelijk leed (Blijkens het wetontwerp – Regeeringsontwerp– artikel 324, mishandeling: lichamelijk leed. De Tweede Kamer vond leed verwijzen naar morele smart. Lichamelijk leedis vervolgens opgegaan in dealgemeenen term “mishandeling”.

b)de eigenlijk gezegde gemoedsaandoeningen, voor zoover zij leed opleveren, anderzijds