Landelijk

Voor het regelen en afdwingen van alimentatiebetalingen is in 1993 LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) in het leven geroepen. PASsage vindt dat er ook een ambtenaar of een organisatie dient te komen die toeziet op de naleving van het omgangsrecht, te vergelijken met een leerplichtambtenaar of een bijzondere opsporingsambtenaar (boa).

PASSage heeft de volgende suggesties:

  • Instellen van handhaving van het omgangsrecht zoals dat ook bij de alimentatie gebeurt. Wij zijn voorstander van een ‘Bijzondere Ambtenaar Familierecht (BAF)’; een ambtenaar te vergelijken met een ‘Bijzondere OpsporingsAmbtenaar (BOA)’; een ambtenaar met bepaalde politie-bevoegdheden.
  • Tot 2009 kon voor het nakomen van de omgangsregeling standaard de ‘sterke arm’ worden ingeschakeld. Bij de herziening van de wet ten bate van gelijkwaardig ouderschap is dat uit de wet geschrapt. Nu is inschakelen van de politie (of een BAF, zie hierboven) alleen mogelijk als er in de beschikking ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is opgenomen. Zowel de minister van Veiligheid en Justitie als de Procureur-generaal (de hoogste in rang bij het Openbaar Ministerie, OM) hebben bevestigd dat de politie in dat geval handhavend moeten optreden. Bij de uitvoering van het internationale Haagse Kinderontvoeringsverdrag gebeurd dit al standaard. PASage pleit voor het in ere herstellen van het in 2009 geschrapte wetsartikel dat omgang gehandhaafd kan worden en in de inzet van bijvoorbeeld BAF’s voor dat doel..
  • Niet nakomen van omgangsregeling onder het strafrecht laten vallen en niet het familierecht.