Politiek

De landelijke politiek – de Tweede en Eerste Kamer in Den Haag – is de primaire bron van de regelingen en het beleid rond familiezaken. Zij maken de wetten, regelingen en verdelen verantwoordelijkheden en budgetten.

Per 1 januari 2015 valt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Jeugdzorgtaken onder de gemeenten.

Landelijke politiek

Gemeentepolitiek

De uitvoerende taken van de Raad voor de Kinderbescherming en de politie worden landelijk en regionaal aangestuurd. De Rechtbank en het – hogere – Gerechtshof zijn onafhankelijke uitvoerders die hun taken doen op basis van de wetten en van jurisprudentie (eerder gedane gerechtelijke uitspraken).