Wetenschap

Er wordt in de sociale wetenschappen veel onderzoek naar psychologie, pedagogiek en familierelaties gedaan; rijp en groen; vergelijkende studies, longitudinaal onderzoek en meta-studies die de resultaten van meerdere onderzoeken beschouwen.

De onderzoeken en artikelen goed beoordelen en eventueel vertalen is tijdrovend. Passage beperkt zich tot de belangrijkste onderzoeken over met name ouderverstoting.

Warshak, Ten Parental Alienation Fallacies That Compromise Decisions in Court and in Therapy; Nederlandse vertaling.