Voor ouders

Partners scheiden, maar ouders blijven. Ex-ouders bestaan niet. Je kunt niet zeggen: dat is mijn ex-moeder. Daarom komen kinderen in de knel als je ze hun vader of moeder onthoudt.”

Op een dag krijgt u ermee te maken dat uw ex-partner besluit dat u uw kinderen niet meer mag zien.  Het kind krijgt dan veelal een continue stroom van kritiek over u te horen. Een aantal kinderen kan dan besluiten dat zij u ook niet meer willen zien. Zij krijgen rust en de waardering van uw ex-partner. Op dat moment heeft u te maken met ouderverstoting oftewel Parent Alienation Syndroom.(PAS)

Belandt u in zo’n situatie, realiseert u zich dan:

  • U bent niet de enige, er zijn helaas vele gescheiden ouders in dezelfde situatie
  • Het is geen individueel maar een maatschappelijk probleem. Omgangsregelingen worden niet gehandhaafd, betaling van alimentatie wel.
  • Denkt niet dat uw kinderen niet meer van u houden. Verdediging van u wordt door de ex-partner gezien als ‘verraad’. Dit loyaliteitsconflict legt een zware druk op kinderen en de meeste kinderen lukt het niet om neutraal te blijven. Partij kiezen geeft hen rust en veelal beloningen van uw ex-partner. Lees de brief die Villa Pinedo heeft opgesteld, een organisatie voor kinderen van gescheiden ouders.

Instanties als Jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de Raad van Kinderbescherming en de gerechtelijke macht hebben (nog) geen antwoord op de situatie waarin de ene ouder moedwillig kinderen van de andere ouder weg houdt.

Het Omgangs Kennis Kollectief (bestaande uit professonals uit de Jeugdzorg) constateert:

(…)Veel ouders hebben het probleem dat zij met omgangsproblemen nergens naartoe kunnen. Niet alleen voor de, meestal niet-verzorgende, ouders is dit een probleem, maar ook voor hun kinderen. Hun recht op omgang met beide ouders komt namelijk in de knel. De inspanningen van Nederland met betrekking tot de naleving van artikel 9 IVRK zijn veel te weinig. Gezien het voorgaande vindt Defence for Children International het van groot belang dat er constructieve verbeteringen in het aanbod aan omgangsondersteuning en –begeleiding worden doorgevoerd. (..),