Werkgroepen

Er is binnen Passage ruimte voor werkgroepen die aspecten van de doelstelling behartigen.

Werkgroep ‘Het belang van het kind’

Alles en iedereen onderschrijft dat het belang van het kind vooropstaat. Over wat het belang van het kind is ten aanzien van familiecontacten, wordt echter verschillend gedacht. Wat zeggen de onderzoeken? Wat zijn oplossingen voor knelpunten bij familiecontacten? En hoe opereren de vele instanties en het recht ten aanzien van het belang van familiecontacten? De werkgroep gaat de dialoog aan met instanties.

Contactpersonen: S. Baarsma en E. van der Werk.

Werkgroep (H)Erken ouderverstoting

Ouderverstoting is sinds 1985 een goed beschreven mechanisme. De problemen doen zich vooral voor bij problematische scheidingen, ook al zijn de signalen er vaak al eerder. Eén ouder zorgt ervoor dat een kind de andere ouder van zich vervreemdt en later zelfs verstoot. Aangezien het kind haar of zijn natuurlijke loyaliteit moet doorbreken, gaat een en ander meestal gepaard met niet anders te verklaren extreme uitingen.

Vrijwel altijd is er trauma van één van de ouders (of van beide) in het spel. Het kind komt in dienst te zijn van dat trauma en wordt zodanig geremd in haar of zijn ontwikkeling. Daarmee ontstaan nieuwe trauma’s. Het spreekt voor zich dat we dat willen voorkomen.

Contactpersoon: Annemarie van Mackelenbergh op de Facebookpagina.

Werkgroep ‘Geef niet te snel op’ (ouderondersteuning)

Alle onderzoeken wijzen dat kinderen gebaat zijn met beide ouders en hun familie. Alle wet- en regelgeving en de jurisprudentie daarover is daarop gebaseerd. Toch lopen veel processen, ook gerechtelijke, geheel anders en verliezen familieleden het contact met elkaar. Met alle problemen in de toekomst van dien.

Er zijn wellicht mogelijkheden te faciliteiten dat kinderen contact houden met hun beider families. Wees daarom alert op signalen. Neem bij kinken in de kabel bij een contact- en zorgregeling meteen (juridische) actie. Geef niet te snel op. Kinderen geven steevast aan je daar achteraf dankbaar voor te zijn. Zie bijvoorbeeld.

Werkgroep: Gedragscode professionals in familiezaken

Nederland kent een groot continent aan professionals in familiezaken. Dat kunnen hulpverleners, justitiële instellingen, advocaten of anderen zijn. Volgens Passage hoort daar een minimum kennis- en handelingsniveau bij. Passage wil meedenken bij de gedragscodes. Zo mogelijk stelt zij een keurmerk op.

Contactpersoon: Margreeth de Leeuw op het Twitteraccount.

Geïnteresseerd?

U kunt zich ook registeren (hier rechtsonder) als geïnteresseerde in Passage.

Mensen die actief willen worden, kunnen vermeld worden op de ledenpagina.

Landelijke werkgroep familierelaties