Familierelaties

Er is weinig zo natuurlijk als familierelaties. Iedereen heeft een moeder en een vader. En de moeders en vaders hebben ouders. Soms zijn er zussen en broers, enzovoort. Een familie is een natuurlijk netwerk. Het familienetwerk heeft vrijwel altijd ook een nader sociaal netwerk (kennissen, buren, vrienden, collega’s).

Naast het traditionele gezin hebben zich de afgelopen decennia ook nieuwe gezinsvormen ontwikkeld, zoals samengestelde gezinnen, met kinderen uit voorgaande relaties, co-ouderschapsgezinnen en homoseksuele (echt)paren met kinderen. Er ontwikkelen zich binnen deze gezinsvormen allerlei familierelaties. Deze hebben vaak een grote betekenis voor de kinderen die in deze gezinnen opgroeien. Het is belangrijk voor een goede emotionele ontwikkeling van kinderen dat deze familierelaties, ook na scheidingen, blijven bestaan.

Twee moeder, twee vaders
Bij lesbische (echt)paren zie je vaak dat één vrouw de moeder is en de ander een verzorgende ouder. Bij mannelijke homoseksuelen is één van hen vaak de biologische ouder en de ander de verzorgende ouder. Ook kunnen kinderen geadopteerd zijn. Onder ouders verstaan wij de biologische ouder maar ook de verzorgende ouder die bij de opvoeding van een kind betrokken is geweest.

Andere waardevolle familierelaties
Voor kinderen spelen familieleden als grootouders, nichtjes en neefjes, ooms en tantes ook een belangrijke rol. Bij opa en oma kunnen zij logeren, worden zij verwend en horen zij hoe hun vader of moeder vroeger was. Nichtjes een neefjes zijn meestal geliefde speelkameraadjes bij familiebezoek of bij het logeren bij de grootouders. Bij conflictueuze scheiding verdwijnt vaak de helft van de familie uit beeld. Veel te weinig wordt gezien dat dit voor kinderen ook heel waardevolle relaties zijn waarvan zij dan afstand moeten doen.