Verhoor

Mocht u verhoord worden door opsporingsambtenaren (meestal de politie) dan zijn dit tips (met dank aan Van Bavel advocaten):

 • Presenteer geen stukken, bied ook niet aan ze te zenden.
 • Houd u strikt aan het alleen, kort, beantwoorden van gestelde vragen.
 • Geef geen meningen, speculeer niet, trek geen conclusies.
 •  Bevestig geen stellingen van de opsporingsambtenaren. Ook niet non-verbaal door bijvoorbeeld te knikken.
 • Alles wat u zegt komt in het proces-verbaal. Laat u niet verleiden tot ontboezemingen, in ‘vertrouwen’ gezegd.
 • Controleer nagezet het proces-verbaal. Neem er de tijd voor. Teken niet voordat u achter alles staat.

Let op: als getuige kunt u niet gedwongen mee te gaan voor verhoor.

Verder:

 • Een verdachte heeft het recht een advocaat te spreken vóór het verhoor.
 • Een eerste verhoor mag zes uur duren.
 • In het belang van het onderzoek kunt u drie dagen ‘in verzekering worden gesteld’.
 • Na die drie dagen spreekt u binnen 15 uur een rechter(-commissaris). Deze kan de in verzekeringstelling met drie of veertien dagen verlengen.
 • De rechtbank kan een hechtenis van maximaal 90 dagen bevelen.

Huiszoeking

 • Opsporingsambtenaren dienen zich te legitimeren, u inlichten of u dient mee te werken, wat de grondslag/wat de verdenking van welk strafbaar feit is. Vraag een afschrift van het ‘bevel tot vordering’.
 • U kunt de opsporingsambtenaren verzoeken te wachten tot u een advocaat heeft gebeld.
 • Verzoek de opsporingsambtenaren zich buiten zo onopvallend mogelijk te gedragen.
 • Lever zelf gevraagde stukken aan
 • Noteer welke stukken en spullen worden meegenomen of doorzocht.