Hulp – vergoedingen en keurmerken

Er zijn veel aanbieders van hulp, van wettelijk geregeld tot geheel zonder een erkennings-/kwaliteitsmechanisme. In het BIG-register staat beoefenaars van wettelijk verankerde beroepen. Er zijn meer dan 20.000 psychologen en -therapeuten.

AGB-code

Zorgverzekeraars raadplegen het register Algemene Gegevensbeheer Zorgverleners (AGB-code) voor betaling van hulp. Hierin staan onder andere BIG-, NIP-, NAP-, NVPA- en NVO-geregisteerde hulpverleners. Hulpverleners kunnen ook onder een andere noemer een AGB-code hebben; bijvoorbeeld als natuurgenezer.

Aanvullende contracten zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars kunnen individuele beroepsverenigingen of hulpverleners erkennen. De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) is een beroepsorganisatie voor een grote variariteit aan hulpverleners. Ook de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (SRBAG) registreert en bewaakt de kwaliteit van ‘complementaire’ en alternatieve therapeuten.

Keurmerken

Bovenstaande registers houden altijd wel enige kwaliteitsbewaking en klachtenregeling in. Daarnaast zijn er andere ‘keurmerken’.

Het Centraal Zorgportaal (CZP) hanteert een keurmerk waarvoor de aanwezigheid van basale zaken als ‘beroepsvereniging’ en ‘klacht- en tuchtreglement’ worden gecontroleerd.