De beschuldigingen

Ik zag ineens de beschuldigingen van mishandeling of misbruik voor me; ik zou mijn kind nooit te zien krijgen omdat het van mij vandaan werd gehouden, terwijl zijn moeder (vader!) leugens fluisterde in zijn kleine oortjes.’

Uit ‘Donker Hart’ van Gillian Flynn.

Om te rechtvaardigen dat een kind de andere ouder niet mag zien, moet u erop voorbereid zijn dat er allemaal beschuldigingen komen. Vaders wordt meestal narcisme verweten en helaas krijgen veel vaders te maken met beschuldigingen van misbruik, mishandeling of dat kinderen ‘er niet veilig zijn’. Als moeder loopt u grote kans een borderliner genoemd te worden. De beschuldigingen waar u mee te maken kunt krijgen, betreffen veelal verwaarlozing en mishandeling.

  • Ga beschuldigingen niet pareren met beschuldigingen. Het is heel zwaar om onterecht beschuldigd te worden, maar probeer toch kalm te blijven.
  • Eis aangifte bij de politie bij beschuldigingen van misbruik of mishandeling, is het advies van Ben Wondergem. Hij werkt bij de politie en is afgestudeerd op ouderverstoting. Jeugdhulpverlening onderzoekt dat soort beschuldigingen nooit en de kans is groot dat ze altijd in het dossier blijven staan. Is de beschuldiging terecht, dan kan de politie actie ondernemen.
  • Benoem wel steeds het ouderverstotende gedrag. Benadruk dat dit gedrag een slecht voorbeeld is voor een kind. Het leert dat je niet praat over problemen maar de deur dichtgooit.
  • Breng de brief van Villa Pinedo onder de aandacht bij de rechtbank en hulpverlening. .
  • Neem aantijgingen als borderliner,  narcist of andere kwalificaties niet te zwaar op. In woede en wraakzucht gaan mensen altijd vreselijk overdrijven.

PrimitiefbeeldMDS070262