Missie

Kinderen moeten de ruimte hebben om van beide ouders te houden

PASsage pleit voor onmiddellijke handhaving van de omgangsregeling en niet wachten tot de problemen nog groter zijn geworden. Als de capaciteit van de politie tekortschiet of een ander type optreden van de sterke arm gewenst is, pleit PASsage voor een speciale ambtenaar met die bevoegdheden, te vergelijken met de bijzondere opsporingsambtenaar (boa). Te denken valt aan een Bijzondere Ambtenaar Familiezaken (BAF).

Verder wil PASsage graag met de jeugdhulpverlening en de politiek meedenken over een betere aanpak van conflictueuze echtscheidingen en het voorkomen van ouderverstoting. Uiteindelijk hebben wij hetzelfde doel: kinderen die vrij zijn om onbelemmerd van beide ouders te houden en van de (familie)relaties van de ouders.

PASsage heeft de volgende suggesties:

  • Jeugdzorg, maatschappelijk werk en de Centra Jeugd en Gezin garanderen dat het contact met beide ouders in stand blijft. Over de vorm kan overlegd worden. Op die manier heeft geen enkele ouder iets te winnen bij voortzetten van het conflict.
  • Dit kan worden gerealiseerd door het onmiddellijk ingrijpen bij het niet nakomen van omgang.
  • Beschuldigingen over misbruik, geweld of andere zaken altijd melden bij de politie. In meer dan 95 procent zijn het valse beschuldigingen, maar voor de betrokkenen is het belangrijk dat vastgesteld wordt of ze vals zijn of niet.
  • Overleg met ouders die hun kinderen niet zien. Vraag eens op welke manier zij geholpen zouden kunnen worden. Het zijn lastige situaties. Vaak hebben betrokkenen wel ideeën waar de schoen mogelijk wringt en waar de oplossing te zoeken is.