Over PASsage

PASsage is ontstaan in 2013. In 2014 is de stichting opgericht. PASsage ziet goede familierelaties als zeer belangrijk in iemands leven en zet zich in voor het behoud daarvan.

PASsage is ontstaan uit een groep vaders en moeders die geconfronteerd werden met een verstoord contact met een kind. Vaak is er sprake van een ouderverstotingssydroom, veroorzaakt door kritiek op de ouder door de ex-partner. PASsage wil  informatie geven over het gevolg – ouderverstoting – en hulpverlening en beleidsmakers adviseren over de goede aanpak hiervan.

PASsage ziet als speerpunten:

Haal de angel uit vechtscheidingen:

Garandeer omgang tussen beide ouders en het kind. Hiermee haal je de angel uit vechtscheidingen. Vechten met het kind als inzet wordt dan niet langer beloond.

Een kind wil niet kiezen:

Geef het kind de ruimte van beide ouders te houden en contact te hebben met beide families. Spreek geen kwaad over de andere ouder, wat de moeilijkheden ook zijn. Uw eigen gevoelens zijn ondergeschikt aan de loyaliteit en de ontwikkeling van het kind.

Omgang kan altijd:

Ieder kind houdt van beide ouders. Uitgesloten zijn van omgang met een ouder belemmert de ontwikkeling en het welbevinden van een kind. De vorm en frequentie van de omgang kunnen onderwerp van bespreking zijn.

Ouderverstoting heeft een externe oorzaak:

Vaak wordt gezegd: het kind wil haar of zijn ouder niet meer zien. Dit heeft altijd een externe oorzaak. Meestal is het een ouder die dit initieert door kwaad te spreken over de andere ouder.

Mishandeling is aanleiding tot hulp:

Wordt mishandeling geconstateerd door een ouder, dan stopt vaak automatisch het contact. Voor PASsage is dat juist het beginpunt voor intensievere hulpverlening. Alle partijen zijn gebaat bij hulp en begeleid, voortgezet contact.

Ieder die de visie van PASsage deelt – ouders, grootouders, familie, kennissen, belangstellenden, professionals – wordt uitgenodigd zich te registreren.

Registreren kan onder aan de kolom hiernaast: ‘Registreren’. U kunt dan uw bijdrage leveren door reacties te plaatsen op de site of onze Facebookpagina (PASsage = Landelijke werkgroep familierelaties). Ook kunt u deelnemen aan eventuele activiteiten. Voorwaarde voor registreren is een gebruiksnaam met daarin een verwijzing naar uw werkelijke naam of uw werkelijke naam invullen in het naamveld.