School

20120309162431Nagele school Aldo van Eijk. Van Eijk wilde dat de kinderen veel contact met buiten-de natuur hebben.Scholen houden zich veelal aan de wettelijke plicht om aan beide ouders informatie te verschaffen. Ouders die te maken hebben met ouderverstoting wordt aangeraden zoveel mogelijk van het informatierecht gebruik te maken. Het laat de goede wil zien en kinderen krijgen mee dat de ouder begaan is met het lot van het kind.

De school zal zich verder buiten het conflict willen houden. Daar is iets voor te zeggen. Bemoeienis met (vecht)scheidingen behoort niet tot hun primaire taak en de school blijft op die manier een veilige, neutrale plek voor het kind.

Ernstige vormen van vechtscheidingen, zoals ouderverstoting, worden – ook door Jeugdzorg Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – gezien als kindermishandeling. Voor kindermishandeling geldt het protocol Kindermishandeling en dit dient gemeld te worden.

Klachten over informatieplicht

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC),  ondergebracht bij Onderwijsgeschillen, behandelt regelmatig klachten over de informatieplicht.  De klachten kunnen er bijvoorbeeld over gaan dat een van de ouders onvoldoende is geïnformeerd over de voortgang van een kind op school of dat de school zich in de ogen van een van de ouders partijdig heeft opgesteld. De LKC beoordeelt dan of de school in voldoende mate heeft voldaan aan haar informatieplicht, daarbij rekening houdend met de wettelijke kaders, en of de school zich voldoende neutraal heeft opgesteld.