Belemmering omgangsrecht

Instanties als Jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de Raad van Kinderbescherming en de gerechtelijke macht hebben (nog) geen antwoord op het gedrag van ouders die moedwillig hun kinderen weghouden bij de andere ouder, soms onder het uiten van allerlei beschuldigingen. Er is een omgangsrecht maar dat wordt niet gehandhaafd.

Het Omgangs Kennis Kollectief (bestaande uit professionals, ex- Jeugdzorg) constateert:

…. Veel ouders hebben het probleem dat zij met omgangsproblemen nergens naartoe kunnen. Niet alleen voor de, meestal niet-verzorgende, ouder is dit een probleem, maar ook voor hun kinderen. Hun recht op omgang met beide ouders komt in de knel. De inspanningen van Nederland met betrekking tot de naleving van artikel 9 IVRK (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind) zijn veel te mager. Gezien het voorgaande vindt Defence for Children International het van groot belang dat er constructieve verbeteringen in het aanbod aan omgangsondersteuning en -begeleiding worden doorgevoerd. …

Partners scheiden, maar ouders blijven. Ex-ouders bestaan niet. Je kunt niet zeggen: dat is mijn ex-moeder. Daarom komen kinderen in de knel als je ze hun vader of moeder onthoudt.’

Familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt