‘Liever ouders die ruzie maken dan dat je een van hen nooit meer ziet’

Katja van Kooij was dertien jaar toen haar vader het huis verliet. Ze heeft daarna geweigerd contact met hem te hebben. ‘Door de negatieve verhalen van mijn moeder was ik ervan overtuigd dat hij echt niet deugde.’ Nu kijkt Katja daar heel anders tegenaan, maar helaas is haar vader ondertussen overleden. ‘Achteraf vind ik het vreselijk dat niemand mijn moeder afremde en ervoor zorgde dat wij contact met onze vader konden houden. Je kunt …

Lees meer …

Na Brazilië heeft ook Mexico een wetsartikel tegen ouderverstoting

In navolging van Brazilië heeft ook Mexico een specifiek wetsartikel tegen ouderverstoting (met dank aan Frank Vink): De hier onder vermelde toevoegingen aan het Burgerlijk Wetboek is gepubliceerd op 9 mei 2014 in Het Mexicaanse staatsblad. Het is een voorlopige vertaling van het Mexicaanse wetsartikel tegen oudervervreemding: Artikel Toegevoegd aan het Mexicaanse Burgerlijk Wetboek: HOOFDSTUK III Geweld binnen het gezin Artikel 323 Septimus: Het onderwerp is geweld van een familielid het als doel de …

Lees meer …

‘Het is in het belang van het kind contact te houden met beide ouders’ (staatssecretaris Teeven)

Op 14 mei 2014 was er een overleg van de Vaste (Tweede) Kamercommissie over vechtscheidingen. In oktober komt een vervolgoverleg Iedereen is het eens over de wenselijkheid van de regierechter. Pilots in Groningen en Rotterdam worden in 2015 geëvalueerd in het kader van KEI (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak). Alle leden zijn voor de inzet van de bijzondere curator. Het woordelijke verslag is samengevat per deelnemer aan het overleg: Mevrouw Ypma, PvdA: Ook de huisarts en …

Lees meer …

Blijf schrijven en ga naar sportwedstrijden

Veel te weinig wordt er met (jong)volwassenen gesproken die ouderverstoting hebben ervaren. Toch kan dit interessante inzichten opleveren. Andrew wilde vanwege een vechtscheiding twaalf jaar niets met zijn moeder te maken hebben. Hij vond het wel leuk toen zijn moeder in die periode stiekem bij een toernooi kwam kijken. Hij zei niets tegen haar, maar zag uit een ooghoek dat zij er was. Jeugdzorg adviseerde Wilma Dol – die geen contact heeft met haar …

Lees meer …

‘Voorstellen Teeven en Van Rijn gemiste kans’

Interview met de advocaten Weegberg en Prinsen Binnenkort buigt de Kamer zich over het uitvoeringsplan ‘Verbeter situatie kinderen in een “vechtscheiding”. Twee advocaten die zich al jarenlang met het herstellen van omgangsregelingen beziggehouden – mr. Jan van Weegberg en mr.ir. Peter Prinsen – vinden het plan een gemiste kans. Van Weegberg: ‘Deze plannen gaan niet helpen. De situatie blijft: als een van de ouders zich niet aan de afspraken houdt, gebeurt er niets.’ Bijna …

Lees meer …

‘Ouderverstoting noem ik niet’, interview met familierechtadvocaat Jan van Weegberg

In de gepubliceerde uitspraken van het Nederlands familierecht valt het woord ‘ouderverstoting’ bijna nooit. Ook niet bij advocaten. Als het genoemd wordt, is het in de beoordeling van de rechter. Advocaat Jan van Weegberg vermijdt het woord ‘ouderverstoting’om te voorkomen dat herstel van omgang wordt vertraagd. Niet alle uitspraken van de familierechter zijn gepubliceerd. Waar dat wel het geval is, heeft PASsage voor de periode 2003-2013 bekeken hoe vaak het woord ‘ouderverstoting’ wordt genoemd. …

Lees meer …

HerVerbinden 25 april 2014, Amsterdam (Congres)

9:00 Ontvangst 9:30-9:45 Welkom – HerVerbinden 2014 Frénk van der Linden Erik van der Waal, Waarom HerVerbinden? 9:45-10:25 Joep Zander, Oudervervreemding & Ouderverstoting 10:30-11:15 Erik Gerritsen / Miriam Seegers, Stappenplan Vechtscheiding (BJAA) 11:15-11:50 Justine van Lawick, Lorentszhuis 11:50-12:05 Intermezzo 12:05-12:15 Wilma Dol, Wat ik graag had willen delen … 12:15-13:15 LUNCH 13:15-14:00 (10min Q&A) Marsha Pinedo (+ Jongere), Villa Pinedo 14:00-15:00 Steven Pont, De Duivelsdriehoek 15:00-15:30 Pauze 15:30-16:15 KIES – Kinderen In Echtscheidings Situaties, Eigen Kracht – Regie in eigen hand, Innovatie in Jeugdzorg 16:15-17:00 Forum / Debat, Samen nieuwe inzichten/aanpak vinden. Welke hoofdpunten hoe te veranderen? Perspectief ? Samenvatting – Afsluiting 17:00-18:00 Borrel …

Lees meer …

Victims of another war: the aftermath of parental alienation

Drie veertigers praten in deze documentaire van Glen Gebhard over hun ouderverstoting. Vele jaren zagen zij hun vader of moeder niet. Cecilia, Tony en Thomas vertellen over de scheiding, de ouderverstoting waar zij steeds meer passief/actief aan gingen deelnemen aangezet door de ouder waarbij zij verbleven, de frustratie toen zij ontdekten voorgelogen te zijn en hoe de ouderverstoting hen aanzienlijk heeft beschadigd. De documentaire is in het Engels. PASsage heeft er een korte impressie van gemaakt. …

Lees meer …

Nieuwe richtlijn ‘scheiding’ voor de hulpverlening besteedt aandacht aan loyaliteitsconflicten

Loyaliteitsconflicten bij kinderen in een echtscheiding komen nadrukkelijk op de agenda bij de hulpverlening. Een deel van de kinderen ‘lost dit op’ door een van de ouders te verstoten. Onlangs ontwikkelde het Nederlands Jeugdinstituut de richtlijn Scheiding en problemen van kinderen (zeg maar ‘vechtscheidingen’) met aanbevelingen voor de hulpverlening. PASsage maakte hiervan een korte samenvatting. De volledige richtlijn kunt u hier bekijken. Richtlijn Scheiding en problemen van kinderen¹:   De richtlijn stelt onomwonden dat …

Lees meer …

Hoge Raad: Nederland moet beter zijn best doen voor omgang

Op 17 januari 2014 kwam de Hoge Raad met een opvallende uitspraak. Rechters moeten zich meer inzetten om het recht op omgang gerealiseerd te krijgen. In deze zaak hadden rechtbank en hof uiteindelijk – met tegenzin – besloten geen omgangsregeling vast te stellen omdat de moeder niet wilde meewerken. De rechter had zich actiever moeten opstellen vond de Raad. Niet alle mogelijkheden voor herstel tot omgang waren benut. Kosten voor de moeder: 2554 euro. Positieve …

Lees meer …